ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δηλώστε μας εάν διαπιστώσετε ότι κάποια αγγελία είναι ψευδής ή αν κάποιο μέλος παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά. Επίσης εδώ μπορείται να μας στείλετε και τις τυχόν προτάσεις σας για την βελτίωση της σελίδας μας.

Παρακαλούμε στείλτε μας, αν είναι δυνατόν, ένα αντίγραφο της συνομιλίας σας. Δεν σβήνουμε κάποιο μέλος χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.